Език: EN BG

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

  • Всички продукти имат 24 месеца гаранция (освен ако не е договорено друго) при спазване на експлоатационните условия, считано от датата на доставката до клиента или до трето лице, посочено от клиента.

 

  • Гаранционните условия включват устойчивостта на епоксидното покритие на сферографитния чугун GGG, устойчивостта на уплътнителните части от EPDM и проблеми при функционирането на продукта – изтичане на вода.

 

  • При възникване на повреда, сервиза се извършва в законовия срок, а в случай, че повредата се дължи производствен дефект и не може да се отстрани на място, продукта се подменя за сметка на доставчика Региоплан ЕООД;

 

  • Фирма Региоплан ЕООД не носи отговорност в случай, че продукта е инсталиран на мрежа с постоянно работно налягане по-високо от номиналното работно налягане на продукта;

 

  • Фирма Региоплан ЕООД не носи отговорност в случай на неправилна употреба, неправилни манипулации, погрешна инсталация или неподходяща поддръжка от страна клиента или трето лице.

 

  • Фирма Региоплан ЕООД не носи отговорност за риска от наранявания на продуктите причинени от неправилно позициониране, закрепване, претоварване или друг вид щета следствие на неправилно транспортиране от клиента или трето лице.