Език: EN BG

Сертификати

1. Сертификат за съответствие по БДС EN 1074

2. Хигиенна оценка от НЦООЗ към МЗ

3. Сертификат за епоксидно прахово покритие по RAL GZ – 622

4. Изпитателни протоколи за всички продукти от акредитирана лаборатория

5. ISO 9001:2008 на производител и доставчик

* Всички стоки са придружавани от заверени копия на гореописаните сертификати и декларации за съответствие.