Шибърен вентил API – въглеродна стомана

GateValve_CarbonSteel_F