Сферичен кран HK60 с ел. задвижка

covna9 covna9-1

Product Description / Описание на продукта
Body / Тяло
Nominal size / Номинален размер: DN15-DN200 mm/мм
Body material / Материал на тялото: 304,316,316L
Connection type / Тип присъединяване: Thread / Резба
Pressure class / Клас налягане: PN16-PN6.3MPa
Structure type / Тип конструкция: Floating ball core 2 way / Сферична
двупътна
Valve components / Компоненти на крана
Seat material / Материал на леглото: PTFE: -30~180C
Core material / Материал на ядрото: 304, 316, 316L
Stem material / Материал на стеблото: 304
Applicable medium / Среда на приложение: Water, liquids, gas, oil, steam,
acid-base corrosive medium / Вода, течности, газ, нефт, пара, киселинно-
алкална корозивна среда.

Performance / Експлоатационни качества
Fire protection design / Противопожарна защита
ISO5211 standard direct mounting actuator / ISO5211 актуатор за директен
монтаж
Antistatic device between the core and the valve body / Антистатично
устройство между ядрото и тялото на крана
Stem explosion-proof design / Взривозащитна конструкция на стеблото
Double butterfly shaped spring automatic compression packing design /
Двойна бътерфлай пружина за автоматична компресия
Allow pressure differential/ Допустимо диференциално налягане: Less
than nominal pressure 1.6MPa / По-малко от номиналното налягане
1.6MPa Leakage: Zero leakage / Изтичане: Нулево изтичане

Design and manufacturing standards / Конструкция и производствени стандарти
Thread standard / Стандарт резба: G, NPT, BSPT, BSP, DIN259/2999
Top flange / Фланец: ISO5211
Pressure testing / Тестване на налягане: ISO5208 API598Design and manufacturing standards / Конструкция и производствени
стандарти
Thread standard / Стандарт резба: G, NPT, BSPT, BSP, DIN259/2999
Top flange / Фланец: ISO5211
Pressure testing / Тестване на налягане: ISO5208 API598

Electric actuator / Ел. задвижка
On-off type: feedback signal: Passive contact signal/4-20mA/ resistance signals. / Тип вкл.-изкл.: сигнал за обратна връзка: Пасивен
контакт сигнал /4-20mA/ сигнали за устойчивост.
Regulation type: Input signal 4-20mA/0-10V/1-5V; / Тип регулиране: Входящ сигнал 4-20mA/0-10V/1-5V;
Feedback signal: 4-20mA/0-10V/1-5V / Сигнал за обратна връзка: 4-20mA/0-10V/1-5V
Voltage / Напрежение: AC220V\380V\110V\24V,DC12V\24V идр.; Може да бъде настроено конкретно напрежение.
Explosion-proof class: Can be choose explosion-proof type EX d IIBT4 / Взривозащитен клас: Може да бъде избран взривозащитен тип
EX d IIBT4

Тип Контрол Функция
Ел. задвижка Тип вкл.-изкл. Обратна връзка: активен сигнал, пасивен контакт сигнал, устойчивост
Действие При задействане, дистанционно управление и MODBUS, PROFIBUS букси