T 40F-16/16Q T10F-16 Adjustable valve/Регулиращ вентил

Приложение: Продуктът е подходящ за централно контролиране на топлоподаването в градове и региони, като изпълнява регулиране на
обема на потока.

Притежава следните характеристики:

  1. Подобрява топлоподаването.
  2. Намалява консумацията на енергия.
  3. Регулира обема на потока чрез настройка.

Основни части и материали:

Наименование Материал
T40F-16 T1OF -16
Тяло, капак, диск въгл. стомана
Стебло въгл. стомана
Скоба - -
Упл. пръстен PTFE